آنجا که دو اهل صحبت به هم رسند، یا مدهوشی است یا استغراق در یکدیگر.
مولانا

بیست‌و‌نهم تیرماه یک‌هزاروسیصدونودوسه

Advertisements

یا نور

یا نورَ النّور
یا منوّرَ النّور
یا خالق النّور
یا مدبّر النّور
یا مقدّر النّور
یا نور َ کلِّ نور
یا نوراً قبل کلّ نور
یا نوراً بعدَ کلّ نور
یا نوراً فوقَ کلّ نور
یا نوراً لیس کمثله نور.

جوشن کبیر، فراز 48.

لیلةالقدر، رمضان‌المبارک یک‌هزاروچهارصدوسی‌وپنج هجری‌قمری

عشق تو

عشق‌نامه شهرام ناظری سکوت عصر بهاری‌ام را دربرگرفته، برایم حال و روز ابوسعید ابوالخیر تداعی می‌شود آنجا که در خلوتش زمزمه می‌کرده:

دل جز ره عشق تو نپوید هرگز
جان جز سخن عشق نگوید هرگز

صحرای دلم عشق تو شورستان کرد
تامهر کسی در آن نروید هرگز

چند وقتی است مدام این صفحه را باز می‌کنم و هربار از خودم می‌پرسم : خب چه حاصل از نوشتن؟

و صدایی در ذهنم می‌پیچد: درست است که نوشتن غایت نیست، اما نانوشتن ذهن را تحلیل می‌برد.

رضایت مندی از خویش به گمانم بهترین احساسی ست که هر شخصی می‌تواند تجربه کند . آرامشی در پی دارد وصف ناشدنی .

یادم نمی آید آخرین بار چه زمانی این حس را تجربه کرده بودم اما این روزها بعد از مدتهای مدیدی باز هم  عمیقاً حسش می‌کنم  و خوشحالم .