کنارت اوج می‌گیرم، حواست نیست.

برخی روزها، اتفاقات و دارائی‌ها ارزشمندترین‌های زندگی‌ست.

هیچ چیزی در شأن‌شان نیست و هر اضافه‌ای تنها موجب آغشته شدن و آلودگی‌‌اش است، گاهی حتی کلام و واژه هم اضافه ترکیبی مزاحمی‌ست، به نگاه و سکوت باید بسنده کرد.

بیست‌وپنجم شهریورماه یکهزاروسیصدونودوسه

Advertisements