آنجا که دو اهل صحبت به هم رسند، یا مدهوشی است یا استغراق در یکدیگر.
مولانا

بیست‌و‌نهم تیرماه یک‌هزاروسیصدونودوسه

Advertisements