چند وقتی است مدام این صفحه را باز می‌کنم و هربار از خودم می‌پرسم : خب چه حاصل از نوشتن؟

و صدایی در ذهنم می‌پیچد: درست است که نوشتن غایت نیست، اما نانوشتن ذهن را تحلیل می‌برد.

Advertisements