خوشبختی یعنی داشتن دوستی که بهترین مهمانی عمرت را رقم بزند . بیشک این روز و  لحظه لحظه اش برایم شیرین ترین و به یاد ماندنی ترین بزم بوده و تا همیشه خاطره اش با من خواهد بود .

خوشبختی بعنی در روزگاری که خوبی کیمیاست و دل ها هزار رنگ ، تو فرصت آشنایی با 14 نفر از خوش قلب ترین انسان ها را داشته باشی . از آندسته که دلشان به پاکی چون آئینه ای شفاف و زیباست !

خوشبختی یعنی همین روزهای من ، پر دغدغه ، پر اتفاق ، پر درد و گاهی پر غم اما خوب و زیبا .

خوشبختی یعنی لحظه لحظه نفس کشیدن های دوست داشتنی .

بانو ممنون از تو و تک تک خوبانی که باب آشنایی شان را تو گشودی !Advertisements