رضایت مندی از خویش به گمانم بهترین احساسی ست که هر شخصی می‌تواند تجربه کند . آرامشی در پی دارد وصف ناشدنی .

یادم نمی آید آخرین بار چه زمانی این حس را تجربه کرده بودم اما این روزها بعد از مدتهای مدیدی باز هم  عمیقاً حسش می‌کنم  و خوشحالم .

شکرانه

قرار داد کاریم ارتقاء پیدا کرد و همینطور کارم . خبر خوشی باید باشه  و هست .

باید همیشه یادم بماند شکر نعمت نعمتت افزون کند !

پی نوشت : چرا آدم ها قدر چیزایی که راحت بدست میاد رو نمیدونن ؟ نمیدونم همه اینطورن یا فقط من ؟  همیشه برای درک و فهمیدن هر چیزی نمیدونم چرا ناخواسته سخت ترین راه رو انتخاب میکنم !اینجا نوشتم به یادگار تا یادم باشه ناشکری چه ها که نمیکنه !!!  به هر حال خوشحالم .

خوشبختی

خوشبختی یعنی داشتن دوستی که بهترین مهمانی عمرت را رقم بزند . بیشک این روز و  لحظه لحظه اش برایم شیرین ترین و به یاد ماندنی ترین بزم بوده و تا همیشه خاطره اش با من خواهد بود .

خوشبختی بعنی در روزگاری که خوبی کیمیاست و دل ها هزار رنگ ، تو فرصت آشنایی با 14 نفر از خوش قلب ترین انسان ها را داشته باشی . از آندسته که دلشان به پاکی چون آئینه ای شفاف و زیباست !

خوشبختی یعنی همین روزهای من ، پر دغدغه ، پر اتفاق ، پر درد و گاهی پر غم اما خوب و زیبا .

خوشبختی یعنی لحظه لحظه نفس کشیدن های دوست داشتنی .

بانو ممنون از تو و تک تک خوبانی که باب آشنایی شان را تو گشودی !