چند وقت ه به این صحبت محبوبه که بهم گفته بود « برنامه ریزی خوبه اما سعی کن هر کاری می کنی از زندگیت لذت ببری . بعد می بینی هر کاری که دوست داری رو داری انجام میدی .» فکر میکنم .

پست تصمیم رو از صفحه اول برداشتم .

 

Advertisements