دوستان

یک عصر به یاد ماندنی . کافه سپیده . کامران
آتوسا ، مریم ، مهرنوش ، مریم .  چند ساعتی را در کنارشان بودم و بسیار خوش گذشت . ممنون از بودنتان دوستان

Advertisements