دلم باران می خواهد  و قدم زدن در هوای بارانی .

Advertisements

لاله

LAle

اولین ساعات اقامت در لاله !
بعد از ظهر رسیدم ، وسایل را گذاشتم و با عجله خود را به کلاس رساندم . بعد هم رفتم و کمی خرید کردم . تقریباً یک ساعت است برگشته ام . حس غریبی است ، هنوز گیج هستم ! فقط آخر هفته ها را قرار است اینجا باشم .

 

*

دومین روز هم تمام شد . دیشب را مهمان دوست جان بودم . امروز اما تقریباً تمام زمانم جز ساعاتی که در کلاس بودم با افرادی سپری شد که چند ساعتی از آشناییم با آنها میگذرد . فرصتی بود برای شناخت بیشتر . درنظرم دوست داشتنی و مهربان هستند . 

برگی دیگر از دفتر عمرمان ورق خورد .

 « 30 مهر 88 . لاله . ساعت 20 دقیقه بامداد »

تصمیم

زمانی فرا میرسد که نیاز مبرم به تغییر را با تمام وجود لمس میکنی. ازین همه حس و حال به دور از خوشی به تنگ آمده ام . وقتش  رسیده که تغییری ایجاد شود ! اینجا مینویسم و میگذارم تا مدتها…شاید ملکه ذهنم شود. برای رسیدن به آنچه میخواهم باید چون پیشترها دوباره برنامه زندگی م را درست و اصولی تنظیم و بر طبق آن در مسیر حرکت کنم !

اول : زمانی را که در دنیای مجازی صرف میکنم کاهش میدهم نهایتاً میشود نوشتن وبلاگ . ( و فرندفید، فیس بوک ، توئیتر و …. از لیست فعالیتهای اینترنتی تا مدتی حذف میشوند23 دیماه بعد از گذشت حدود 3 ماه کاملاً موفق شدم !

دوم: برنامه درسی را با جدیت بیشتری پیگیری و اجرا میکنم . – من از همان دوران مدرسه هم درس را فقط سر کلاس یاد میگرفتم و این با من تا حال مانده ، انگار درس را فقط در کلاس درس باید یاد گرفت و از آنجائیکه هر  5  جلسه یکبار در کلاس حاضر میشوم پس چندان در این مورد موفق نبوده ام ! امیدوارم امتحانات بخیر بگذرند !

سوم: برنامه کاری را بیشتر و دقیقتر اجرا میکنم . در زمان مشخص و تعیین شده تمام کارها انجام میشوند .   کاملاً موفقیت آمیز ،  کار جزء لاینفک زندگی ام بوده و هست  و خوشحالم که نظم و جدیت در کارم هر روز بیشترمیشود . احساس رضایت میکنم در این مورد !

چهارم : زمان بیشتری را به مطالعه اختصاص میدهم. – هنور کاملاً موفق نشده ام ، باید زمان بیشتری صرف کنم و البته  تلاش بیشتری .

پنجم : زبان انگلیسی را تمام میکنم و آلمانی را شروع میکنم . – ناموفق! وقت کم آوردم ! بعد از امتحانات ترم یقیناً  زمان بیشتری به زبان اختصاص  خواهم داد .

ششم: عکاسی را شروع میکنم . – ناموفق ! کمبود وقت !!

هفتم: زمان بیشتری را به خانواده و دوستان اختصاص میدهم . – کاملاً موفق و عجب لذتی دارد زمان را در کنار دوستان و عزیزان سپری کردن . همچنان ادامه خواهد داشت !

هشتم : فعالیت  ورزشی روزانه و هفتگی را انجام میدهم .

پی نوشت:
–  این لیست قابلیت تغییر و اضافه شدن آیتم ها را دارد ! :دی

15 مهر

1.
چه زود سه سال گذشت . انگار که چشم بر هم زدنی بود .

2. امروز تا یک قدمی مرگ رفتم و برگشتم . هنوز در شوک هستم از اتفاق امروز و تا همین لحظه در این فکر که اگر امروز آخرین روز عمرم می بود چقدر کار ناتمام داشتم و چقدر دلجوئی و چقدر دوست و آشنا که باید بهشان میگفتم به اندازه تمام قطرات باران های پائیزی و بهاری دوستشان میدارم و ناگفته رفتم !