یا معین من لا معین له .  ای یاور آنکه یاوری ندارد.

یا انیس من لا انیس له . ای همدم آنکس که همدم ندارد .

جوشن کبیر . فراز 29

Advertisements