میلاد مولود کعبه بر عاشقان حق و حقیقت مبارک

اى خداى على،… تو كه او را اين چنين عزيز به دنيا آورده اى، عظمتش را هرچه بيشتر در دلهاى ما جلوه گر فرما و به قلبهاى كوچك ما معرفت او را بيشتر عطا فرما .


*
نامه به مالک اشتر در باب مردم گرایی و حق گرایی ( نامه 53 نهج البلاغه )

دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو ، در حق میانه ترین ، و در عدل فراگیرترین ، و در جلب خشنودی مردم گسترده ترین باشد ، که همانا خشم عمومی مردم ، خشنودی خواص (نزدیکان) را از بین میبرد ، اما خشم خواص را خشنودی همگان بی اثر میکند. خواص جامعه ، همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل میکنند زیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر ، و در اجرای عدالت از همه ناراضی تر ، و در خواسته هایشان پافشارتر ، و در عطا و  بخشش کم سپاس تر ، و به هنگام منع خواسته ها دیرعذرتر ، و در برابر مشکلات کم استقامت تر میباشند. در صورتیکه ستون های استوار دین ، و اجتماعات پور شور مسلمین ، و نیروهای ذخیره دفاعی ، عموم مردم میباشند ، پس به آنها گرایش داشته و اشتباق تو با آنان باشد .

Advertisements