این روزها بهانه برای نوشتن بسیار است اما نه حسی هست نه زمانی…هر چه را امروز و این لحظه ننویسی انگار بیات شده باشد دیگر نوشتنش چنگی به دل نمیزند.

 فعلا در این روزهای آتش و خون هم امتحان  باید داد ! هم کار  باید کرد ! :|

 شاید روزهای آینده نوشتم از این بیات شده هایی که این روزها کم ندیدیم

Advertisements