گرفتن نمره 80.5 از 90 آنهم با خواندن تنها 2 صفحه از جزوه 60 صفحه ای ، در شرایطی که نمره تاپ کلاس 83 بوده آنهم با خواندن چندین باره جزوه ، به آدمی دلگرمی میدهد که خب هنوز هم میشود به این سلولهای خاکستری امید داشت .

فردا امتحان دیگری ست … امید که بتوانم این را هم نمره ی بالایی بگیرم . هر چند تا همین لحظه تنها چند صفحه خوانده ام اما خب شب دراز است و فرصت برای مطالعه هم هست .

برایم دعا کنید !

Advertisements