چرا آدمها ازدواج میکنند ؟! (آدمها منظور تمام آدمهای دنیا ست .)

گذشته از باورهای دینی و اعتقادات ، آیا با ازدواج کردن به هدف خاصی میرسیم که بدون ازدواج به آن دسترسی نداریم؟

به دنبال پیدا کردن یک دلیل قانع کننده در پاسخ به این سوال هستم برای بهترین دوستم .

پی نوشت :

–  2 ساعت و نیم در مورد این سوال صحبت کردیم و بحث…اما به نتیجه ی قانع کننده ای نرسیدیم… خواهش میکنم از تمام دوستانی که این مطلب را میخوانند نظر خود را بیان کنند .

Advertisements