امتحان

گرفتن نمره 80.5 از 90 آنهم با خواندن تنها 2 صفحه از جزوه 60 صفحه ای ، در شرایطی که نمره تاپ کلاس 83 بوده آنهم با خواندن چندین باره جزوه ، به آدمی دلگرمی میدهد که خب هنوز هم میشود به این سلولهای خاکستری امید داشت .

فردا امتحان دیگری ست … امید که بتوانم این را هم نمره ی بالایی بگیرم . هر چند تا همین لحظه تنها چند صفحه خوانده ام اما خب شب دراز است و فرصت برای مطالعه هم هست .

برایم دعا کنید !

Advertisements

دلایل ازدواج

چرا آدمها ازدواج میکنند ؟! (آدمها منظور تمام آدمهای دنیا ست .)

گذشته از باورهای دینی و اعتقادات ، آیا با ازدواج کردن به هدف خاصی میرسیم که بدون ازدواج به آن دسترسی نداریم؟

به دنبال پیدا کردن یک دلیل قانع کننده در پاسخ به این سوال هستم برای بهترین دوستم .

پی نوشت :

–  2 ساعت و نیم در مورد این سوال صحبت کردیم و بحث…اما به نتیجه ی قانع کننده ای نرسیدیم… خواهش میکنم از تمام دوستانی که این مطلب را میخوانند نظر خود را بیان کنند .