اردي بهشت ، پيام آور راستي و درستي هم آمد .

درجائي ميخواندم كه زندگاني در مزديسنا عبارت است از » طي مدارج سعادت و كمال در اين جهان و از پرتو آن پيوستن به ساحت قدس باريتعالي در جهان ديگر » . در جستجوي معناي اردي بهشت بودم اردي را » بهتر و بهترين » يافتم و بهشت را » راستي و درستي » . روي هم ميشود بهترين راستي و درستي . با خود مي انديشم كه بهترين راستي و درستي هم آمد تا چند ازين راستي و درستي در زندگاني بهره مند باشي!

سعادت و كمال زندگاني يعني چه ؟‌

*

پدر استاد جان ، دو روز پيش سكته مغزي كرده و در بيمارستان بستري شده اند … از غم دوست غمـــــــــــگــينم . اميدوارم حالشان رو به بهبود رود … كاش ميتوانستم كمكي باشم در اين شرايط …  افســــــــــوس  !

*
به لطف  دوستي بالاخره توانستم آرشيو پرشين بلاگ را به اينجا منتقل كنم … يك دنيا تشكر از كمكت دوست .


بعد نوشت!

– در لحظه ی اکنون یعنی ساعت یک بامداد متوجه شدم که به لطف پروردگار حال پدرشان بهتر شده است…. از فرط خوشحالی روی ابرها سیر میکنم … خدا را شکــــــر … لطفا  با  قلبهای پرمهرو با صفاتان برای بهبودی کاملشان دعا کنید … یک دنیا سپاس

Advertisements