ميلاد حضرت رسول(ص) ، پيام آور حقّ و اخلاق بر جويندگان حق مبارك.

 

پي نوشت :

          شناخت كامل ابعاد وجودي و فضايل پيام آوران الهي خصوصاً حضرت رسول همواره از دغدغه هاي ذهنم بوده و هست.

Advertisements