چهارشنبه سوري

يکی از آئينهای سالانه ايرانيان چهارشنبه سوری يا به عبارتی ديگر چارشنبه سوری است. ايرانيان آخرين سه شنبه سال خورشيدی را با بر افروختن آتش و پريدن از روی آن به استقبال نوروز می روند.

چهارشنبه سوري، يک جشن بهاري است که پيش از رسيدن نوروز برگزار مي شود.

مردم در اين روز برای دفع شر و بلا و برآورده شدن آرزوهايشان مراسمی را برگزار می کنند که ريشه اش به قرن ها پيش باز می گردد.

 مراسم ويژه آن در شب چهارشنبه صورت می گيرد برای مراسم در گوشه و کنار کوی و برزن نيز بچه ها آتش های بزرگ می افروزند و از روی آن می پرند و ترانه (سرخی تو از من ، زردي من از تو ) می خوانند.

ظاهرا مراسم چهارشنبه سوری برگرفته از آئينهای کهن ايرانيان است که همچنان در ميان آنها و با اشکال ديگر در ميان باقی بازماندگان اقوام آريائی رواج دارد.

اما دکتر کورش نيکنام موبد زرتشتی و پژوهشگر در آداب و سنن ايران باستان، عقيده دارد که چهارشنبه سوری هيچ ارتباطی با ايران باستان و زرتشتيان ندارد و شکل گيری اين مراسم را پس از حمله اعراب به ايران می داند.

در ايران باستان هفت روز هفته نداشتيم.در ايران كهن هر يك از سي روز ماه، نامي ويژه دارد، كه نام فرشتگان است. شنبه و يکشنبه و… بعد از تسلط اعراب به فرهنگ ايران وارد شد. بنابراين اينکه ما شب چهارشنبه ای را جشن بگيريم( چون چهارشنبه در فرهنگ عرب روز نحس هفته بوده ) خودش گويای اين هست که چهارشنبه سوری بعد از اسلام در ايران مرسوم شد.»

«برای ما سال ۳۶۰ روز بوده با ۵ روز اضافه ( يا هر چهار سال ۶ روز اضافه ). ما در اين پنج روز آتش روشن می کرديم تا روح نياکانمان را به خانه هايمان دعوت کنيم.»

«بنابراين، اين آتش چهارشنبه سوری بازمانده آن آتش افروزی ۵ روز آخر سال در ايران باستان است و زرتشتيان به احتمال زياد برای اينکه اين سنت از بين نرود، نحسی چهارشنبه را بهانه کردند و اين جشن را با اعتقاد اعراب منطبق کردند و شد چهارشنبه سوری.»

بخش كردن ماه به چهار هفته در ايران ،پس از ظهور اسلام است و شنبه و يك شنبه و دوشنبه و ……..ناميدن روز هاي هفته از زمان رواج آن .شنبه واژه اي سامي و درآمده به زبان فارسي و در اصل «شنبد» بوده است.

«سور «در زبان و ادبيات فارسي و برخي گويش هاي ايراني به معناي «جشن»،»مهماني»و «سرخ» آمده است .

 

* مراسم چهارشنبه سوري 


بوته افروزي 

در ايران رسم است كه پيش از پريدن  آفتاب، هر خانواده بوته هاي خار و گزني را كه از پيش فراهم كرده اند روي بام يا زمين حياط خانه و يا در گذرگاه در سه يا پنج يا هفت «گله» كپه مي كنند. با غروب  آفتاب و نيم تاريك شدن آسمان، زن و مرد و پير و جوان گرد هم جمع مي شوند و بوته ها  را آتش مي زنند. در اين هنگام از بزرگ تا كوچك هر كدام سه بار از روي بوته هاي  افروخته مي پرند، تا مگر ضعف و زردي ناشي از بيماري و غم و محنت را از خود بزدايند  و سلامت و سرخي و شادي به هستي خود بخشند. مردم در حال پريدن از روي آتش ترانه هايي  مي خوانند.

زردي من از تو ، سرخي تو از من

غم برو شادي بيا ، محنت برو روزي بيا

اي شب چهارشنبه ، اي كليه جاردنده ، بده مراد بنده

 

خاکستر چهارشنبه سوري، نحس است، زيرا مردم هنگام پريدن از روي آن، زردي و یيماري خود را، از راه جادوي سرايتي، به آتش مي دهند و در عوض سرخي و شادابي آتش را به خود منتقل مي کنند. سرود «زردي من از تو / سرخي تو از من»

هر خانه زني خاكستر را در خاك انداز جمع مي كند، و آن را از خانه بيرون مي برد و در سر چهار راه، يا در آب روان مي ريزد. در بازگشت به خانه، در خانه را مي كوبد و به  ساكنان خانه مي گويد كه از عروسي مي آيد و تندرستي و شادي براي خانواده آورده است.

در اين هنگام اهالي خانه در را به رويش مي گشايند. او بدين گونه همراه خود  تندرستي و شادي را براي يك سال به درون خانه خود مي برد. ايرانيان عقيده دارند كه با افروختن آتش و سوزاندن بوته و خار فضاي خانه را از موجودات زيانكار مي پالايند و ديو پليدي و ناپاكي را از محيط زيست دور و پاك مي سازند. براي اين كه آتش آلوده   نشود خاكستر آن را در سر چهارراه يا در آب روان مي ريزند تا باد يا آب آن را با خود  ببرد.


مراسم كوزه شكني

مردم پس از آتش افروزي مقداري زغال به نشانه سياه بختي،كمي نمك به علامت شور چشمي، و يكي سكه دهشاهي به نشانه تنگدستي در كوزه اي سفالين  مي اندازند و هر يك از افراد خانواده يك بار كوزه را دور سر خود مي چرخاند و آخرين نفر ، كوزه را بر سر بام خانه مي برد و آن را به كوچه پرتاب مي كند و مي گويد: «درد و بلاي خانه را ريختم  به توي كوچه» و باور دارند كه با دور افكندن كوزه، تيره بختي، شور بختي و تنگدستي را از خانه و خانواده دور مي كنند.   

همچنين گفته ميشود وقتي ميتراييسم از تمدن ايران باستان در جهان گسترش يافت،در روم وبسياري از کشورهاي اروپايي ،روز 21 دسامبر ( 30 آذر )  به عنوان تولد ميترا جشن گرفته ميشد.ولي پس از قرن چهارم ميلادي در پي اشتباهي كه در محاسبه روز كبيسه رخ داد . اين روز به 25 دسامبر انتقال يافت

 

فال گوش نشيني

زنان و دختراني كه شوق شوهر كردن دارند، يا آرزوي زيارت و مسافرت، غروب شب چهارشنبه نيت مي كنند و از خانه بيرون مي روند و در سر گذر يا سر چهارسو مي ايستند و گوش به صحبت رهگذران مي سپارند و به نيك و بد گفتن و تلخ و شيرين صحبتكردن رهگذران تفال مي زنند. اگر سخنان دلنشين و شاد از رهگذران بشنوند، برآمدن حاجتو آرزوي خود را برآورده مي پندارند. ولي اگر سخنان تلخ و اندوه زا بشنوند، رسيدن به مراد و آرزو را در سال نو ممكن نخواهند دانست.

 

 قاشق زني

زنان و دختران آرزومند و حاجت دار، قاشقي با كاسه اي مسين برمي دارند و شب هنگام در كوچه و گذر راه مي افتند و در برابر هفت خانه مي ايستند و بي آنكه حرفي بزنند پي در پي قاشق را بر كاسه مي زنند. صاحب خانه كه مي داند قاشق زنان نذر و حاجتي دارند، شيريني يا آجيل، برنج يا بنشن و يا مبلغي پول در كاسه هاي آنان مي گذارد. اگر قاشق زنان در قاشق زني چيزي به دست نياورند، از برآمدن آرزو و حاجت خود نااميد خواهند شد. گاه مردان به ويژه جوانان، چادري بر سر مي اندازند و براي خوشمزگي و تمسخر به قاشق زني در خانه هاي دوست و آشنا و نامزدان خود مي روند.

 

آش چهارشنبه سوري 

خانواده هايي كه بيمار يا حاجتي داشتند براي برآمدن حاجت و بهبود يافتن بيمارشان نذر مي كردند و در شب چهارشنبه آخر سال «آش ابودردا» يا «آش بيمار» مي پختند و آن را اندكي به بيمار مي خوراندند و بقيه را هم در ميان فقرا پخش مي كردند.

تقسيم آجيل چهارشنبه سوري

زناني كه نذر و نيازي مي كردند در شب چهارشنبه آخر سال، آجيل هفت مغز به نام «آجيل چهارشنبه سوري» از دكان رو به قبله مي خريدند و پاك مي كردند و ميان خويش و آشنا پخش مي كردند و مي خورند. به هنگام پاك كردن آجيل، قصه مخصوص آجيل چهارشنبه، معروف به قصه خاركن را نقل مي كردند. امروزه، آجيل چهارشنبه سوري جنبه نذرانه اش را از دست داده و از تنقلات شب چهارشنبه سوري شده است.

پي نوشت:

           – يادش بخير… چند سال پيش مراسم قاشق زني چقدر به دل مينشست و خاطره انگيز بود… تا چند روز اتفاقات آن نقل محفل بود .

          – اميدوارم بتوانيم آئين مان را درست و بدون تحريف پاينده نگاهداريم.

          – شب خوشي سرشار از سلامتي وشادي برايتان آرزو دارم.

 

Advertisements

عيد نور

ميلاد حضرت رسول(ص) ، پيام آور حقّ و اخلاق بر جويندگان حق مبارك.

 

پي نوشت :

          شناخت كامل ابعاد وجودي و فضايل پيام آوران الهي خصوصاً حضرت رسول همواره از دغدغه هاي ذهنم بوده و هست.

چه کنم آهوی جانم سر صحرای تـــو دارد

*

رژهی افکار و کلمات در ذهنم ، تمرکز و آرامش را مدتهاست از من ربوده ! سرگردانم و مبهوت به دنبال راه  .

هربار که انگشتانم این کلید ها  را میفشارد سکوت بر ذهن غلبه میکند. گویی کلمات پرواز میکنند و به دوردستها میروند و نتیجه میشود سکوت ! به هر حال این شده زندگی این روزهای من!

فرصتی نمانده و هیچ نفهمیدیم از این آمدن و رفتنمان !

 

*

وای خدای من ! صدای این هژبر مهرافروز چه آتشی به جان میکشاند ، تو را سوار بر بالهای خیال میبرد تا دوردستهای آرزو . چه خوش می خواند :

 خوشا دردی که درمانش تو باشی

خوشی راهی که پایانش تو باشی

خوشـــــــــااا راهی که پایانش تو باشی

خوشا چشمی که رخســــــار تو بیند

خوشا ملکی که سلطانش تو باشی

خوشا ملکی که سلطانش تو باشی

…..

…..

به قبرستان گذر کردم صبـــاحی

شنیدم ناله و افغــــان و آهـــــی

شنیدم کله ای با خــــاک میگـــفت

که این دنیــــا نمی ارزد به کـــــاهی

که این دنیــــا نمی ارزد به کـــــاهی

…..

…..

…..

          بر جان دل مینشیند .

 

 

*

نوای دلنشین دکتر عبدالکریم سروش پیچیده در فضا، چه زیبا میخواند اشعار مولانا را این پیر خرد :

 

دل من رای تو دارد سر سودای تو دارد

رخ فرسوده زردم غم صفرای تو دارد

 

سر من مست جمالت دل من دام خیالت

گوهر دیده نثـــار کف دریــــای تو دارد

 

ز تو هر هدیه که بردم به خیــــال تو سپردم

که خیـــال شکریـــنت سرو سیمــــای تو دارد

 

غلطم

 گرچه خیــالت به خیالــات نماند

همه خوبی و ملاحت ز عطاهــــای تو دارد

 

گل صدبرگ به پیش تو فرو ریخت ز خجلت

که گمان برد که او هم رخ رعنــــای تو دارد

 

جگر و جان عزیزان چو رخ زهره فروزان

همه چون مـــــــاه ، گدازان که تمنــــای تو دارد

 

دل من تابع حلوااا ز بر آتش سوداااا

اگر از شعله بسوزد نه که حلوای تو دارد

 

هِله چون دوست بُدَستی ، همه جا جان نشستی

خُنُک آن بی خبری کو خبر از جـــای تو دارد

 

اگرم در نگشایی ز ره بام درآیـــم

که زهی جـــان لطیفی که تماشای تو دارد

 

به دوصد بام برآیم به دو صد دام در آیــم       

چه کنم آهوی جانم سر صحرااای تـــو دارد

 

خموش ای عاشق مجنون بمگـــو شعر و بخور خـــون  

که جهان ذره به ذره غم غوغـــــای تو دارد

 

پی نوشت :

          مهربانی الناز ، سبب این حال خوشم شد . سپاس الناز نازنین