*
ديروز بعد از مدتها به كتابخانه رفته بودم . آنجا بهتر ميتوان درس خواند. از ساعت 3بعد از ظهر تا حدود 8:30 شب ، به لطف خداوند حداقل 4 ساعت مطالعه مفيد داشتم . ميگويم « هيچ كاري سخت نيست جز كنار گذاشتن تنبلي ! »

شايد برنامه هفتگي ام شود رفتن به كتابخانه.

*
هنوز نميتوانم با WordPress به خوبي كار كنم . بايد كمي آن را زير و رو كنم ، اما باشد براي بعد از امتحانات. هفته بعد كه تمام شود حتماً سري به گوشه و كناريش خواهم كشيد!

Advertisements