زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت.

مهم ترین مسئولیت در زندگی رفتن در پی سعادت و خوشبختی است. این راه را باید با هوشیاری و عقلانیت پیمود و بیهوده دچار خواب و خیال نشد. تنها با کوشش و تلاش موفق خواهی شد.

این روزا با زمزمه این جملات به خودم مدام انرژی میدم!  حجم کار زیاد ، درس ها سنگین! اساتید بســـــیار سختگیر!!!

هر روز 8 صبح تا حدود 7 عصر اداره هستم! امروز هم که شیفت گذاشتن! یک دو هفته اخیر محبورم هر شب تا ساعت 4..4:30 صبح بیدار باشم که برسم درس ها رو بخونم!! با مرور جملات بالا تو ذهنم کمتر خستگی رو احساس میکنم!

پی نوشت:

– لطفا مرا از دعای خیرتان بی نصیب نگذارید امتحانات سختی در پیش است و من به شدت دچار استرس شده ام!

Advertisements