شنیدن اولین موزیکی که تو دوران بچگی همیشه با خودتون زمزمه میکردین یا  با صدای بلند برای خودشیرینی پیش بزرگترهای فامیل میخونیدن و هنرنمایی میکردین چه حسی بهتون دست میده؟ 10 بار Play   کردم !

 اغلب اوقات همزمان با قدم زدن تو کوچه پس کوچه های ذهنم و مرور خاطرات خوش کودکی این ترانه رو میشنیدم و با خودم زمزمه میکردم! (جالب اینجاست  من ازین خواننده اصلاً خوشم نمیاد!!! و تازه امروز متوجه شدم از 3 سالگی ترانه ی این آقا رو با همیشه با خودم داشتم! )ولی امروز بر خلاف همیشه چقدر صداش به نظرم دلنشین میاد!

این یه قسمتی از متن موزیک ه :

تو خورشید منی ، من آفتابش!

تو ماه روشنی ، من مهتابش!

گلی که کاشتی در قلبم بپا ، نکنه بدی با اشکم آبش!

تو رو میخوام وگرنه یار بسیــــار ، گلی میخوام وگرنه خار بسیــار

گلی میخوام که در سایه ش باشم ، وگرنه سایه ی دیوار بسـیـار

 

Advertisements