به لطف جناب آقای دکتر محترم! مسیر همیشگی یک ساعت و ربع تبدیل شد به حدود 4 ساعت! طبق معمول یکشنبه های اخیر ساعت 9 راهی شدم اما به جای 10:15 ، ساعت 12:45 رسیدم به دانشگاه!

نمیدانم با این شرایط بی نظیر مملکت  ، دلیل بستن اتوبان جهت برگزاری تور دوچرخه سواری ریاست جمهوری  چیست؟ آن هم با جایزه  50 هزار دلاری !

Advertisements