ناراحتم ، به خاطر یک دوست .

امیدوارم مشکلش هر چه زودتر رفع شود. برایش دعا کنید .

Advertisements