نامه

  • در حال حاضر هیچی به اندازه دیدن و خوندن نامه محبت آمیز و پر از خبرهای خووب  دوستی هنرمند  از شهری نزدیک کوههای آلپ آدم رو خوشحال نمیکنه ، خصوصاً وقتی دیشب کلی به یادش بوده باشی و دلتنگش! 
  • زمان چقدر زود میگذرد؟؟ چرا ؟! دوست ندارم تمام شدن این روزها را  ! روزهایی که حسابی مشغول درس و کار هستم ، درس ، کار ،  و دوباره  درس  و کار .  لحظه به لحظه لمس میکنم خوشبختی را میان این لحظه ها .
Advertisements