*          مرحله اول:  اهدافت رو به ترتيب اولويت روي كاغذ بنويس! اهداف بلند مدت ، كوتاه مدت، كوچك و بزرگ.

مرحله دوم: براي رسيدن به هر هدف زمان مشخصي تعيين كن .

مرحله سوم: برنامه ريزي و انجام اقدامات  وابزار مورد نياز جهت دستيابي به هدف مورد نظر.

 از اين هفته حسابي وقتم پر ميشه…. ترم سوم كلاس زبانم 10 روزي هست شروع شده ، من فقط دو جلسه از پنج جلسه سر كلاس حاضر شدم! از امروز هم كلاسهای پارسه كه ثبت نام كردم شروع ميشه… نصف روز سركار و باقي روزم سر كلاس! حتي پنج شنبه و جمعه هم تا ساعت 9 شب سر كلاس خواهم بود … تا اول تير ماه براي رسيدن به اولين هدف زمان دارم . اين دو هفته حسابي از وقتاي آزادم استفاده كردم و به قول مينا خوش گذروني كردم! 

 

Advertisements