يلدا ، چنانكه اغلب فرهنگها آورده اند به معناي « ميلاد عربي» بوده و چون شب يلدا را با ميلاد مسيح تطبيق ميكرده اند ، از اينرو بدين نام خوانده شده است ، چون ايرانيان اين شب را ، شب تولد ميترا يا مهر ( فرشته ي عهد و پيمان و فروغ و روشنايي بوده و واسطه ي آفريدگار و آفريدگان و سمبل نور است ) ميدانستند آن را با اين تلفظ پذيرفتن . در واقع شب يلدا با نوئل اروپايي كه در 25 دسامبر تثبيت شده ، معادل است . بنابراين نوئل اروپايي همان شب يلدا يا شب چله ي ايراني ميباشد .

مراسم تولد ميترا به عنوان يك روز مقدس با آيين مهري به اروپا رفت ، تا آن زمان جشن تولد و تعميد مسيح روز 6 ‍ژانويه گرفته ميشد ، پس از آنكه مسيحيت نفوذ يافت و بسياري از آداب و رسوم مهري در آن جذب شد ، ميلاد مهر كه به اعتقاد مهرپرستان نجات دهنده ي بشريت در آخرالزمان خواهد بود ، به مسيح منتسب گشت و با گسترش مسيحيت در شرق مجدداً به ايران بازگشت و شب يلدا ناميده شد .

يلدا طولاني ترين شب سال و آغاز انقلاب زمستاني بوده ، كه پس از آن آفتاب از برج قوس به برج جدي تحويل ميشود ، و روزها اندك اندك بلند تر ميشود . اين طولاني ترين شب سال در نظر ايرانيان نحس بوده ، زيرا اول بار سرماي سخت زمستاني در اين شب حمله کرده و اهريمن تاريكي ادامه مي يافت ، كه براي دفع اين نحوست ، ايرانيان تا باز آمدن خورشيد به دور آتش شادي ميكردند ، خوان مي گشودند ، و مايزد ( وليمه غير مايع ) نثار ميكردند ، كه بازمانده اين رسم هنوز پابرجاست . كرماني ها معتقد بودند كه قارون به شكل هيزم شكني شب به در خانه ها مي آيد و هيزم به آنها ميدهد كه اين هيزم ها به شمش طلا تبديل ميگردد ، بنابراين تا صبح بيدار ميماندند.

 

                                                                        فرهنگ اساطير ، دكتر محمد جعفر يا حقي

 

در آستانه ي ميلاد ميترا الهي عشق و روشنايي ، و پيروزي نور بر اهريمن تاريكي ، اميد وارم زيباترين لحظات رو در كنار عزيزانتون داشته باشين ُو تفالی هم به اسطوره ی شعر ایران زمین داشته باشین.

Advertisements