ارتقاء کاری گرفتم و وسط همه مشغله كاريم‌، ديروز اولين جلسه كلاس زبان فرانسه بود! خيلي خوشم اومد از اين زبان هر چند به نظر خيلي راحت نمياد و بايد زمان گذاشت ، اما ارزشش رو داره. حداقل بالاخره تصميم خودمو عملي كردم، فقط يه مشكلي كه هست و خيلي بزرگ نيست اونم اينه كه معمولاً تا ساعت پنج بعدازظهر اداره هستم و ساعت شش كلاسم شروع ميشه. و من بايد در عرض يك ساعت خودم رو از بهارستان به مؤسسه برسونم كه اونم قلهكه. 

به نظر شما خوندن دو زبان انگليسي و فرانسه  به طور همزمان راندمان يادگيري رو پايين نمياره؟! البته لازم به ذكره كه مدرس زبان انگليسي بعد از شنيدن تصميمم براي يادگيري فرانسوي كلي تشويقم كرد ها!! اما خوب ……. ولي ميدونم كه ميتونم ، فقط كافيه بخوام!

Advertisements