دیوانگی هم عالمی داره! خصوصاً برای اهلش. 

Advertisements