آغاز یک رؤیا

شد خزان گلشن این نوشتن.

بعد از چند سال خوندن وبلاگ ، بالاخره منم آلوده شدم به وبلاگ نویسی!

هیچ ایده ای ندارم، حتی نمی دونم چی باید بنویسم و درباره چی. شاید روزانه نویسی؟ شاید قسمت هایی از کتابایی که می خونم. یا فیلمایی که می بینم.

فعلاً علی الحساب آلوده شدیم دیگه!

Advertisements